Tin tức

Metro_Surface1

Giao diện Metro đang “giết chết” Windows 8

Microsoft có lẽ đang thực sự gặp vấn đề với Windows 8 khi mà doanh số của HĐH này hiện đang cực thấp. Microsoft, có lẽ đã đến lúc nhìn nhận lại vấn đề và đưa ra một số thay đổi.

Read moreRead more
Bài viết mới